Eläimet ruoantuotannossa

Eläimet ruoantuotannossa

Kaikilla ruoantuotannossa hyödynnettävillä eläimillä tulee olla elämänsä aikana korkea hyvinvoinnin taso. Ruoantuotannon eläinten tulee voida elää pitkä elämä.

Ruoantuotannossa hyödynnettäviä eläimiä tulee hoitaa hyvin ja pitää sellaisissa olosuhteissa, joissa niiden hyvinvointi voidaan turvata korkealla tasolla. Myös tuotantoeläinten kohdalla tulisi pyrkiä pitkäikäisiin, terveisiin ja hyvin voiviin eläimiin.

Nykymuotoinen eläintuotanto ei turvaa eläinten hyvinvointia riittävästi, vaan useissa tapauksissa tuotantotavat estävät voimakkaasti eläinten lajityypillisten käyttäytymistarpeiden toteutumista ja aiheuttavat eläimille sekä psyykkisiä että fyysisiä hyvinvointiongelmia.

SEY puoltaa eläinsuojelulainsäädännön tiukentamista eläinten hyvinvoinnin parantamiseksi. Samalla SEY tiedostaa, että myös muut keinot, kuten kuluttajien toiminta, ovat välttämättömiä eläinten hyvinvoinnin parantamiseksi.

SEY suosittelee jokaista kuluttajaa ottamaan selvää erilaisista eläinkunnan tuotteiden tuotantotavoista ja tekemään henkilökohtaiset rajanvetonsa ruuan eettisyyden ja kuluttamisen suhteen tietoon perustuen.

SEY kannattaa kasvisruoan osuuden nostamista ruokavaliossa nykyistä korkeammaksi ja suosittelee kuluttajia valitsemaan eläinkunnan tuotteet harkiten ja eläinten hyvinvointi huomioiden. Vastaava linjaus tulisi ottaa julkisiin hankintoihin.

Eläinkunnan tuotteiden hintaa tulisi nostaa nykyisestä ja käyttää tuotto tuotantoeläinten hyvinvoinnin parantamiseen. SEY puoltaa erilaisia poliittisia ratkaisuja, joilla eläinten hyvinvoinnin kustannukset katetaan suoraan kuluttajan taholta. Tällainen keino voi olla esimerkiksi eläinkunnantuotteille asetettava lisävero. Lisäksi SEY kannattaa erilaisia keinoja lisätä kuluttajan mahdollisuuksia vaikuttaa ostopäätöksillään eläinten hyvinvointiin.

 

Lisää aiheesta

Tilaa SEYn Kirjekyyhky-uutiskirje