SEYn tavoitteet

SEYn tavoitteet

SEY toimii ja vaikuttaa kaikkien eläinten hyvinvoinnin ja kunnioittamisen lisäämiseksi.

SEYn toiminta tähtää siihen, että eläimet voivat hyvin yhteiskunnassamme. SEYn tavoitteena on, että kaikkia eläimiä kunnioitetaan tuntevina ja kokevina yksilöinä ja ihmisten hoidossa olevat eläimet elävät laadukkaan elämän. Toiminnallaan SEY pyrkii erityisesti ongelmien ennaltaehkäisyyn samalla auttaen aktiivisesti myös tällä hetkellä hätää kärsiviä eläimiä monin eri tavoin.

SEYn tavoitteena on, että eläinten hyvinvoinnin peruspilareina ovat seuraavat kolme oikeutta:

1. oikeus hyvään kohteluun sekä positiivisiin tuntemuksiin ja kokemuksiin
2. oikeus lajinmukaiseen käyttäytymiseen ja sen mahdollistavaan elinympäristöön
3. oikeus hyvään oloon, terveyteen ja toimintakykyyn

Luonnonvaraisten eläinten kohdalla ihmisen tulee suhtautua eläimiin kunnioittavasti ja auttaa apua tarvitsevia eläimiä tarvittaessa asianmukaisesti.

SEYn eläinlaji- ja toimintakohtaisista tavoitteista voit lukea lisää tämän artikkelin alasivuilta.

Lisää aiheesta

Tilaa SEYn Kirjekyyhky-uutiskirje