Eläimet yhteiskunnassa

Eläimet yhteiskunnassa

SEYn tavoitteena on, että eläinten hyvinvointi on yhteiskunnassamme korkealla tasolla. Eläimiä kunnioitetaan kokevina ja tuntevina yksilöinä. Eläinten hyvinvoinnin peruspilareina ovat seuraavat kolme oikeutta:

  1. oikeus hyvään kohteluun sekä positiivisiin tuntemuksiin ja kokemuksiin
  2. oikeus lajinmukaiseen käyttäytymiseen ja sen mahdollistavaan elinympäristöön
  3. oikeus hyvään oloon, terveyteen ja toimintakykyyn

Näihin kolmeen oikeuteen liittyviä alakokonaisuuksia on lueteltu seura- ja harrastuseläinten neuvottelukunnan kirjaamassa eläinten hyvinvoinnin määritelmässä. SEY katsoo määritelmän kattavan kaikki ihmisen hoidossa olevat eläimet.

Luonnoneläinten kohdalla ihmisen tulee suhtautua eläimiin kunnioittavasti ja auttaa apua tarvitsevia eläimiä tarvittaessa asianmukaisesti.

Ihmisen hoidossa tulee pitää pääsääntöisesti vain eläinlajeja, joiden hyvinvoinnin edellytyksistä on olemassa riittävästi tietoa ja joille on ihmisen hoidossa mahdollista taata korkeatasoiset elinolosuhteet ja terveydenhoito. Muita eläimiä voidaan pitää ihmisen hoidossa vain poikkeustapauksissa – kuten loukkaantuneita luonnonvaraisia eläimiä hoidettaessa. Poikkeuksen voivat muodostaa myös sellaiset korkeatasoiset eläintarhat, joiden ensisijaisena tavoitteena on ehkäistä eläinlajien sukupuutto.

SEY puoltaa eutanasiaa silloin kun se on eläimen kannalta paras vaihtoehto.

Kuva: Marjo Kokkonen

Lisää aiheesta

Tilaa SEYn Kirjekyyhky-uutiskirje