Eläinten jalostus

Eläinten jalostus

Eläinjalostuksella tulee SEYn mielestä edistää eläinten terveyttä ja hyvinvointia. SEY ei hyväksy jalostusta, jolla heikennetään eläinten terveyttä tai hyvinvointia. Tällaiseen jalostukseen tulee puuttua nykyistä huomattavasti tiukemmin. Myös sellaiset jalostusmenetelmät, jotka aiheuttavat haittaa emälle ja/tai jälkeläisille, tulee kieltää.

SEYn mielestä viranomaisten on puututtava nykyistä ankarammin sellaiseen eläinjalostukseen, jossa eläimille aiheutetaan tai ylläpidetään ominaisuuksia, jotka aiheuttavat eläimen terveydelle tai muulle hyvinvoinnille haittaa.

Lue lisää SEYn eläinjalostustavoitteista.

Lisää aiheesta

Tilaa SEYn Kirjekyyhky-uutiskirje