Löytöeläimet

Löytöeläimet

SEY haluaa, että irrallaan tavattujen ja talteen otettujen koirien ja kissojen sekä muiden vastaavien pienikokoisten seura- ja harrastuseläinten sekä sairaiden tai vahingoittuneiden luonnonvaraisten eläinten asianmukainen hoito varmistetaan. Lisäksi löytöeläinten kohdalla olisi pyrittävä edistämään löytöeläinten määrän vähentämistä ennaltaehkäisevillä toimilla kuten tunnistusmerkinnällä ja sterilisaatiolla.

Lainsäädännössä on nimettävä ne tahot, jotka vastaavat näiden eläinryhmien kuljetuksesta ja hoidosta sekä niistä aiheutuneista kuluista.

Kunnallisen löytöeläintoiminnan kilpailutuksessa on otettava kilpailukriteeriksi hinnan lisäksi löytöeläintalon henkilökunnan ammattitaito ja eläinten pito-olosuhteet. Kunnalliselle löytöeläintoimijalle tulee lisäksi säätää pätevyysvaatimukset, joilla varmistutaan siitä, että eläimet saavat asianmukaista hoitoa.

Kuntien tai valtion tulee järjestää ja kustantaa löytöeläinten sekä muiden irrallaan tavattavien pienikokoisten harraste-eläinten kiinniotto ja kuljetus löytöeläintaloon. Kiinnioton ja kuljetuksen tulee aiheuttaa eläimelle niin vähän stressiä kuin mahdollista.

Löytöeläimille on annettava löytöeläinten talteenottopaikoissa välttämättömän eläinlääkärihoidon lisäksi myös muuta eläimen hyvinvointia edistävää ja aina tarvittaessa eläinlääkinnällistä hoitoa.

Löytöeläintoimijoiden tulee aktiivisesti tiedottaa toiminnastaan ja edistää kodin löytymistä kaikille eläimille.

Eläimet tulee rokottaa, tunnistusmerkitä ja rekisteröidä kansalliseen eläinrekisteriin ennen eläinten luovuttamista löytöeläintalolta. Kustannukset voidaan periä omistajalta tai uuteen kotiin luovutettaessa eläimen ostajalta.
Kissat tulee kastroida tai sterilisoida ennen eläimen luovuttamista löytöeläintalolta. Sterilisaation vaihtoehtona voi olla, että uudelle omistajalle luovutetaan tarvittaessa maksua vastaan palveluseteli kissan leikkauttamiseksi.

Lue lisää SEYn löytöeläintavoitteista. 

 

Lisää aiheesta

Tilaa SEYn Kirjekyyhky-uutiskirje