Seura- ja harrastuseläimet

Seura- ja harrastuseläimet

SEYn tavoitteena on, että kaikilla seura- ja harrastuseläimillä on elämänsä aikana korkea hyvinvoinnin taso ja eläimet elävät pitkän elämän. Eläimiä ei hylätä ja uutta kotia tarvitsevat eläimet saavat  uuden hyvän kodin. 

Seura- ja harrastuseläimiä tulee hoitaa ja pitää siten, että niiden hyvinvointi voidaan turvata korkealla tasolla. Mitä tahansa eläinlajeja ei tule ottaa ihmisen hoitoon, vaan vain sellaisten lajien pito on hyväksyttävää, joiden hyvinvoinnin edellytyksistä ja terveydenhoidosta on riittävästi tutkittua tietoa ja joille on tarjolla asiantuntevaa eläinlääketieteellistä hoitoa kohtuullisella etäisyydellä. Lisäksi lajien tulee olla sellaisia, että eläimet sopeutuvat hyvin ihmisen parissa elämiseen. Muiden lajien pito tulee kieltää.

Eläinten kanssa toteutettava harrastustoiminta tulee toteuttaa eläimen ehdoilla. Eläimen fyysistä tai psyykkistä terveyttä uhkaava harrastustoiminta ei ole hyväksyttävää. Harrastuksen tulee tuoda eläimelle enemmän positiivisia kuin negatiivisia kokemuksia. Sellainen eläimen kanssa toteutettava harrastustoiminta, joka uhkaa jonkin muun eläimen hyvinvointia, ei ole hyväksyttävää.

Eläinten jalostamisen tulee tapahtua ensisijaisesti eläinten hyvinvoinnin lisäämiseksi. Eläinten hyvinvointia heikentävä jalostustoiminta ei ole hyväksyttävää. SEY ei hyväksy sellaisten eläinkantojen ylläpitoa, joihin liittyy esimerkiksi sisäsiittoisuuden aiheuttamia terveysongelmia tai muita jalostuksen mukanaan tuomia esimerkiksi rakenteellisia ongelmia. Mikäli eläinten hyvinvointi sitä vaatii, tulee näiden rotujen jalostukseen käyttö ensisijaisesti lopettaa ja toissijaisesti parantaa eläinten hyvinvointia roturisteytyksin.

Eläimen hankinta tulee toteuttaa harkiten. Eläin tulee hankkia vain silloin, kun eläimen haltija voi turvata eläinyksilön korkeatasoisen hyvinvoinnin hoidossaan. Eläimen hankkijalla on vastuu siitä, että hän ei toiminnallaan tue eläimen tuottajan mahdollisesti huonoa eläinten pitoa. SEY suosittelee ihmisiä antamaan ensisijaisesti kodin löytöeläimelle, huostaan otetulle eläimelle tai muusta vastaavasta syystä uutta kotia tarvitsevalle eläimelle.

SEY haluaa vähentää seura- ja harrastuseläinten massaeläinkasvatusta, kuten pentutehtailua, laitonta ja valvomatonta eläinkauppaa ja eläinten hylkäämistä. Nämä tavoitteet edistävät myös esimerkiksi vakavien tarttuvien eläintautien ja perinnöllisten sairauksien vähenemistä, sillä etenkin pentutehtaista myytävät ja tuotavat koirat ovat usein sairaita.

SEYn mielestä seura- ja harrastuseläinten tunnistusmerkintä ja rekisteröinti ovat keskeisiä välineitä tavoitteisiin pääsemiseksi, sillä niillä edistetään eläimen omistajan ja taustan jäljitettävyyttä. Lisäksi löytöeläinten kohdalla saadaan aikaan myös taloudellisia säästöjä kuntatasolla, kun eläimen omistaja löytyy.

Lisää aiheesta

Tilaa SEYn Kirjekyyhky-uutiskirje