Turkistarhaus

Turkistarhaus

SEYn mielestä nykymuotoinen turkistarhaus on lakkautettava. Tämä tarkoittaa luopumista elinkeinosta, jossa eläinten hyvinvointia ei pystytä riittävissä määrin takaamaan ja joka on haitallista ympäristölle. Turkistarhaus ei SEYn mielestä kuulu eettisesti toimivaan nyky-yhteiskuntaan.

Mikäli turkiseläinlajeja pidetään, on niille taattava vähintään sellaiset olosuhteet, jotka taataan samoille lajeille eläintarhaolosuhteissa.

Turkistarhaton Suomi -kansalaisaloite

SEY osallistui Turkistarhaton Suomi -kansalaisaloitekampanjaan 2012-2013. Kampanjassa tehtiin suomalaisen demokratian historiaa: Turkistarhaton Suomi –kansalaisaloite oli ensimmäinen eduskuntaan toimitettu ja eduskunnassa käsitelty kansalaisaloite. Allekirjoituksia aloite keräsi lähes 70 000.

Eduskunta käsitteli kansalaisaloitetta kesäkuussa 2013. Käsittelyn ja sitä seuranneen äänestyksen lopputuloksena eduskunta ei valitettavasti vielä ollut valmis turkistarhauksen lakkauttamiseen: ainoastaan Vihreä eduskuntaryhmä kannatti kokonaisuudessaan turkistarhauksen lakkauttamista.

Työmme turkistarhauksen lakkauttamiseksi jatkuu. Kysymys ei Suomessakaan enää ole siitä, lakkautetaanko turkistarhaus, vaan pikemminkin siitä, milloin tarhaus päättyy. Monet Euroopan maat ovat päättäneet lakkauttaa turkistarhauksen epäeettisenä elinkeinona. Suomi ei tätä kehitystä voi enää pitkään vältellä. Myös meillä turkistarhaus päättyy, ennemmin tai myöhemmin.

Lue lisää Turkistarhaton Suomi -kampanjasta ja sen tavoitteista. 

Kuva: Suvi Elo

Lisää aiheesta

Tilaa SEYn Kirjekyyhky-uutiskirje