Eläinten hyvinvoinnin määritelmä

Eläinten hyvinvoinnin määritelmä

SEY nojaa eläinten hyvinvoinnin määritelmässään Seura- ja harrastuseläinten neuvottelukunnan luomaan määritelmään, jossa:

"Hyvinvointi on eläimen kokemus sen omasta psyykkisestä ja fyysisestä olotilasta. Käsitteellä eläimen
hyvinvointi kuvataan eläimen vointia, joka voi vaihdella hyvästä huonoon. Eläimen hyvinvointiin vaikuttavat
sen mahdollisuudet sopeutua ympäristön tapahtumiin ja olosuhteisiin. Jos sopeutuminen ei onnistu, tai
aiheuttaa eläimelle jatkuvaa tai voimakasta stressiä, rasitusta tai patologisia muutoksia, eläimen hyvinvointi
heikkenee. Eläinten hyvinvointiin voidaan vaikuttaa pito-olosuhteilla, hoidolla, käsittelyllä ja eläinjalostuksella."

Hyvinvointi muodostuu oikeuksista ja velvollisuuksista

Neuvottelukunta tarkastelee eläinten hyvinvointia kolmen oikeuden kautta ja toteaa:

"Eläimet ovat tuntevia olentoja, joilla voidaan perustellusti väittää olevan oikeuksia. Oikeudet tarkoittavat, että ihmisillä on velvollisuuksia eläimiä kohtaan. Eläinten oikeudet kohdistuvat muun muassa niiden hyvinvoinnin turvaamiseen: eläimillä on siis oikeus tulla kohdelluksi tavalla, joka tukee niiden hyvinvointia. Ihmisillä on tätä oikeutta vastaavia velvollisuuksia. Oikeudet voivat olla negatiivisia tai positiivisia. Negatiiviset oikeudet viittaavat oikeuteen olla tulematta häirityksi tai estetyksi muiden taholta, positiiviset oikeudet puolestaan vaativat muilta tukea ja apua. Oikeus-sanan käyttö tässä yhteydessä velvoittaa eläinten kanssa toimivia."

Seura- ja harrastuseläinten hyvinvoinnin neuvottelukunta kattaa määritelmällään erilaiset seura- ja harrastuseläimet. SEY katsoo, että sama hyvinvoinnin määritelmä ja oikeudet pätevät myös muihin ihmisen hoidossa oleviin eläimiin.

Kuva: Seura- ja harrastuseläinten hyvinvoinnin neuvottelukunta

Tilaa SEYn Kirjekyyhky-uutiskirje