SEYn johtavat ajatukset

SEYn johtavat ajatukset

SEY Suomen eläinsuojelu on vuodesta 1901 eläinsuojelutyötä tehnyt Suomen suurin ja vaikuttavin eläinsuojelujärjestö ja eläinsuojelun asiantuntija. SEYn toimialaan kuuluvat kaikki eläimet ja liiton toiminta kattaa koko maan. SEY toteuttaa käytännön eläinsuojelutyötä yli 40 jäsenyhdistyksen ja noin 100 vapaaehtoisen eläinsuojeluvalvojan ja -neuvojan voimin.

Missio

SEY toimii ja vaikuttaa kaikkien eläinten hyvinvoinnin ja eläinten kunnioittamisen lisäämiseksi.

Arvot arjessa

Eläinten kunnioittaminen
Asiantuntemus
Yhteistyökykyisyys

Visio

Yhtenäisen, vahvan ja tunnetun SEYn toiminta tähtää siihen, että eläimet voivat hyvin yhteiskunnassamme.

Ihmisellä on vastuu hoidossaan olevista eläimistä. Niiden hyvinvoinnin toteutumista voidaan tarkastella seuraavien eläimen oikeuksien kautta:

  • oikeus hyvään kohteluun sekä positiivisiin tuntemuksiin ja kokemuksiin
  • oikeus lajinmukaiseen käyttäytymiseen ja sen mahdollistavaan elinympäristöön
  • oikeus hyvään oloon, terveyteen ja toimintakykyyn

Näillä oikeuksilla viitataan seura- ja harrastuseläinten neuvottelukunnan tuottamaan määritelmään eläinten hyvinvoinnista.

Luonnoneläinten kohdalla ihmisen tulee suhtautua eläimiin kunnioittavasti ja auttaa tarvittaessa apua tarvitsevia eläimiä asianmukaisesti lajista riippumatta.

Käytäntö voimavarana

"Ei niin pientä elämää"

SEYn toiminnan ydin on eläinsuojelutyön toteuttaminen käytännössä sekä eläinten hyvinvoinnin, hyvän kohtelun ja kunnioittamisen edistäminen. Lähtökohtanamme on jokaisen eläinyksilön arvostaminen. Jokaisella eläimellä on ihmiselle koituvasta hyödystä riippumaton itseisarvonsa. Olemme yhdessä kaikkien eläinten asialla ja puolestapuhujana. Lisäksi teemme kansainvälistä yhteistyötä eläinten hyvinvoinnin puolesta.

”Ruohonjuuritasolla konkreettista työtä”

SEY on suomalainen, sitoutumaton vapaaehtoispohjalta toimiva järjestö. Toimintamme kattaa koko Suomen. Toimimme paikallisesti, jolloin eri alueiden ongelmat ja olosuhteet tulevat huomioitua. Olemme ruohonjuuritasolla mukana ihmisten ja eläinten arjessa, jossa konkreettiset työn tulokset näkyvät.

”Muutoksia yhteiskunnan käytäntöihin”

SEY vaikuttaa yleiseen mielipiteeseen ja poliittiseen päätöksentekoon edistääkseen eläinten hyvinvointia ja kunnioittamista. Vaikutamme eläimiä koskevaan lainsäädäntöön ja päätöksentekoon kaikilla foorumeilla ja kannustamme kansalaisia eläineettiseen kuluttamiseen ja toimintatapoihin. Pyrimme siihen, että eläinten etua edistävä ääni kuuluu kaikessa eläimiä koskevassa päätöksenteossa.

”Yhdessä enemmän”

Toimintamme on joukkuepeliä, jossa on yhteiset pelisäännöt ja hyvä yhteishenki. Puhallamme yhteiseen hiileen; jokaista jäsentä tarvitaan. Meillä on vahvaa asiantuntemusta ja kokemusta. Arvostamme toinen toisiamme, olemme ylpeitä omasta ja muiden osaamisesta ja tehdystä työstä. Onnistumiset luovat iloa kaikille, mistä erityisesti eläimet hyötyvät.

Toiminnassamme kaikki ovat tasavertaisia. Toiminta on avointa ja läpinäkyvää. Päämäärämme on luoda SEYstä ajan hermolla toimiva dynaaminen yhteisö siinä toimiville jäsenille ja sidosryhmille.

”Yhteistyö on voimaa”

SEY on uskottava ja luotettava eläinsuojelun asiantuntija. Verkostoidumme eri tahojen kanssa. Pyrimme tavoittamaan kaikki ikäryhmät mummuista ja vaareista aina pieniin lapsiin. Kunnioitus kaikkea elollista kohtaan lähtee jo lapsuudesta.

"Eläinten ystävien tuki on työmme edellytys"

Toimintamme rahoittamisessa tukijat, eläinsuojelukummit ja jäsenet sekä testamentit ovat ensiarvoisen tärkeitä. SEY toimii lähes pelkästään lahjoitusvaroin. Verkkokaupastamme löydät myös eläinten ystäville sopivia lahjaideoita. Tukemismuotoja on monia – jokaiselle löytyy oma sopiva tapa toimia eläinten puolesta.

Tilaa SEYn Kirjekyyhky-uutiskirje