Toimintatavat

Toimintatavat

SEY on Suomen suurin ja vaikuttavin eläinsuojelujärjestö ja eläinsuojelun asiantuntija. SEYn toimialaan kuuluvat kaikki eläimet ja liiton toiminta kattaa koko maan.

Eläinsuojeluneuvonta

SEYllä on noin 85 vapaaehtoista eläinsuojeluneuvojaa eri puolilla Suomea. SEYn eläinsuojeluneuvojat ovat vuodesta 1902 olleet osa suomalaista eläinten hyvinvoinnin valvontaa ja toimineet kansalaisten eläinsuojelutietouden lisääjinä. SEYn eläinsuojeluneuvojat käyvät saamiensa ilmoitusten perusteella tarkistamassa eläintenpitopaikkoja, joissa epäillään eläintä kohdeltavan huonosti. Suuri osa tapauksista selviää neuvonnalla ja yhteistyöllä eläimen omistajan kanssa. Vakavissa tapauksissa asiat siirretään viranomaisten hoidettavaksi.

Kansalaiset ottavat yhteyttä SEYn eläinsuojeluneuvojiin puhelimitse tai sähköisesti kaikenlaisissa eläinongelmissa, niin pienissä kuin suurissakin. Vuositasolla SEYn eläinsuojeluneuvojat tekevät käyntejä noin 2 000 eläintenpitopaikkaan. Neuvoja eläinongelmissa annetaan vuosittain yli 20 000 kertaa.

Jäsenyhdistykset

SEYllä on noin 40 jäsenyhdistystä ympäri Suomen. Jäsenyhdistykset ovat oman alueensa eläinsuojeluasiantuntijoita. Useimmat tekevät töitä kodittomien eläinten sekä luonnonvaraisten eläinten hyväksi ja lisäksi joillakin on oma löytöeläintalo. Yhdistykset järjestävät myös leikkaus-, rokotus- ja tunnistusmerkintäkampanjoita, ruokakeräyksiä ja muita tapahtumia.

Kampanjat

SEY järjestää kampanjoita ja tempauksia ajankohtaisista eläinten hyvinvointiasioista. Vuosittaisen Eläinten viikon kampanjan SEY on järjestänyt jo vuodesta 1959 lähtien.

Nuorisotoiminta

SEYlle eläinsuojeluongelmien ennaltaehkäisy on tärkeää, ja siksi toiminta lasten ja nuorten kanssa on keskeisellä sijalla. Eläintaitokoulutus ELLU, kouluvierailut sekä Eläinten viikon materiaalipaketti koululaisille lisäävät lasten ja nuorten tietämystä eläinasioista ja eläinsuojelusta.

Yhteiskunnallinen vaikuttaminen

SEY vaikuttaa eläimiä koskevaan lainsäädäntöön ja päätöksentekoon sekä yleiseen mielipiteeseen. SEY antaa lausuntoja, neuvottelee ja osallistuu eläinsuojelun edustajana työryhmiin ja neuvottelukuntiin. SEY on arvostettu ja asiantunteva yhteistyökumppani.

Tiedotus ja koulutus

SEY uskoo, että eläinten hyvinvoinnin edistämisessä tieto on kaiken perusta. SEY järjestää koulutuksia, toimittaa materiaaleja ja julkaisee tiedotteita. Jäsenlehti Eläinten ystävä käsittelee ajankohtaisia eläinasioita ja eläinsuojelutyötä ruohonjuuritason työstä aina yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen saakka.

Yhteistyö

SEYllä on monipuolista yhteistyötä eläinten hyvinvointitoimijoiden kanssa. Näitä tahoja ovat mm. maatalousalan järjestöt, luonnonsuojelujärjestöt, kenneljärjestöt, vapaa-ajankalastusjärjestöt ja hevosalan järjestöt sekä maa- ja metsätalousministeriö ja Evira. Eläinsuojelunäkemyksiä edistetään yhteistyöllä. SEYllä on edustajia myös eläinten hyvinvoinnin neuvottelukunnissa, joissa merkitään eläinsuojelun suuntaviivoja pitkälle tulevaisuuteen.

Kansainvälinen toiminta

SEY osallistuu Suomen edustajana EU-eläinsuojelulainsäädännön kehittämiseen Eurogroup for Animals -järjestössä, joka on EU-maiden eläinsuojelujärjestöjen kattojärjestö. SEY on World Animal Protection - järjestön ja Pohjoismaisen eläinsuojeluneuvoston jäsen. SEY osallistuu kansainvälisiin kampanjoihin ja välittää eläinsuojelutietoa kotimaahan.

 

Lisää aiheesta

Tilaa SEYn Kirjekyyhky-uutiskirje