Kulutus ja eläinsuojelu

Kulutus ja eläinsuojelu

SEY toimii ja vaikuttaa aktiivisesti sen puolesta, että ihmisten kulutuskäyttäytyminen muuttuisi eläinten hyvinvointia paremmin edistäväksi. Kuluttajien lisäksi SEY pyrkii vaikuttamaan yrityksiin, jotta yritykset ottaisivat oman yhteiskuntavastuunsa piiriin myös eläinten hyvinvoinnin.

Kuluttajilla ja kaupalla on keskeinen rooli siinä, minkälaisissa oloissa ja miten eläimiä tuotetaan. Paitsi eläimet ruoantuotannossa, myös esimerkiksi lemmikkieläinten hyvinvointi on pitkälti kuluttajien eli tulevien eläinten omistajien käsissä.

SEY pyrkii lisäämään ihmisten tietotasoa mahdollisuuksista vaikuttaa eläinten hyvinvointiin. Lisäksi SEY pyrkii lisäämään kuluttajien valinnan mahdollisuuksia. Esimerkiksi luomutuotteiden ja muiden eläinten hyvinvoinnin perustasoa paremmin huomioivien eläinkunnantuotteiden saaminen markkinoille nykyistä paremmin on yksi SEYn tavoitteista. Lisäksi SEY suosittelee eläinkunnantuotteiden kulutuksen vähentämistä kestävämmälle tasolle.

Lemmikkieläinten kohdalla SEY suosittelee eläinten hankkijoita perehtymään tarkasti eläimen taustaan ja välttämään esimerkiksi huonoista olosuhteista peräisin olevien tai sairaaksi jalostettujen eläinten hankkimista. SEY on myös ollut mukana perustamassa esimerkiksi Eettisen Eläinkaupan Sertifikaattia, josta lisää tietoa www.eesp.fi

Lue Eläinten hyvinvointikeskus EHK:n arviot siitä, miten eläinten hyvinvointi toteutuu eri tuotantomuodoissa: elainruokana.elaintieto.fi

EHK:n Totta vai tarua -testillä voit testata oman tietämyksesi eläinten hyvinvointiväittämistä: www.elaintieto.fi/totta-vai-tarua

Lisää aiheesta

Tilaa SEYn Kirjekyyhky-uutiskirje