Luonnoneläimet

Luonnoneläimet

Luonnonvaraiset eläimet eli luonnoneläimet ovat yksi keskeinen suojelua tarvitseva eläinryhmä. Loukkaantuneiden ja emottomien luonnonvaraisten eläinten hoidossa on Suomessa paljon puutteita. Avun tarpeessa olevien luonnonvaraisten eläinten kiinniottoa ja kuljetusta asiantuntevaan hoitoon ei ole järjestetty lainkaan suuressa osassa maata, vaikka eläinsuojelulaki edellyttää auttamaan sairasta tai vahingoittunutta luonnonvaraista eläintä.

Luonnonvaraisten eläinten kiinniotto, kuljetus, hoito ja kuntoutus onkin Suomessa käytännössä lähes kokonaan vapaaehtoisten varassa. Viranomaisten osaaminen luonnonvaraisten eläinten hoidossa on pääasiassa hyvin vähäistä, ja hoito- ja kuntoutuspaikkoja on vain muutamia.

Työtä luonnoneläinten puolesta

SEY jäsenyhdistyksineen on jo pitkään tehnyt töitä loukkaantuneiden luonnonvaraisten eläinten hoitoverkoston perustamisen puolesta, vaikka periaatteessa loukkaantuneiden luonnonvaraisten eläinten hoito ja sen rahoitus kuuluvat valtiolle.

Eläinsuojelulakiuudistus on parhaillaan käynnissä, ja luonnonvaraisten eläinten suojelu tulee ajankohtaiseksi lakiuudistuksen yhteydessä. Yhtenä keskeisenä tavoitteena on asianmukaisen rahoituksen varmistaminen loukkaantuneiden luonnonvaraisten eläinten hoitoon.

Eläinsuojeluneuvojat saavat paljon oraviin ja niiden poikasiin liittyviä avunpyyntöjä.

Eläinsuojeluneuvojat auttavat luonnoneläimiä

SEYn eläinsuojeluneuvojat koulutetaan luonnonvaraisten eläinten perushoitoon. Myös täydennyskoulutusta tarjotaan. Eläinsuojeluneuvojat antavatkin ohjeita ja apua luonnonvaraisten eläinten hoidossa ympäri maan. Useat neuvojistamme ottavat luonnonvaraisia eläimiä myös hoitoon ja myöhemmin luontoon vapautettavaksi.

Moni suomalainen hoitaa vapaa-ajallaan avun tarpeessa olevia luonnoneläimiä. Hoitajat tarvitsevat kuitenkin työnsä tueksi ja eläinten asianmukaisen hoidon varmistamiseksi ajantasaista ja luotettavaa tietoa mm. eläinten ruokinnasta ja muista hoitokäytännöistä.

Kysy neuvoa luonnoneläimiin liittyen

Klikkaamalla tästä löydät SEYn luonnonvaraisiin eläimiin erikoistuneet eläinsuojeluneuvojat.

Kuvat: Laura H. Forsström

Lisää aiheesta

Tilaa SEYn Kirjekyyhky-uutiskirje