Kouluvierailut

Kouluvierailut

SEY tarjoaa kouluille ja oppilaitoksille eläinsuojeluteemaisia vierailuluennoitsijoita. Vierailijat ovat SEYn kouluttamia vapaaehtoisia, jotka ovat eri puolilla Suomea toimivien jäsenyhdistysten aktiiveja tai SEYn eläinsuojeluneuvojia. Kouluvierailujen avulla voidaan lisätä lasten ja nuorten tietämystä eläinasioista ja herättää positiivista kiinnostusta eläinsuojelutoimintaa kohtaan.

Opettajien on mahdollista tilata vierailijoita kouluunsa oppitunneille. SEYn kouluvierailut ovat maksuttomia. Ryhmissä kannattaa olla maksimissaan 30 henkilöä, jotta keskustelua syntyy hyvin. Opettajan kannattaa olla luokassa paikalla koko kouluvierailun ajan seuraten luentoja ja halutessaan osallistuen harjoituksiin.

Vierailujen sisällöt ovat räätälöitävissä. Teemoja ovat mm.:
• Eläinsuojelu ja eläinten hyvinvointi
• SEYn ja jäsenyhdistyksen toiminnan esittely
• Eläinsuojeluneuvonnan esittely

Vierailut sopivat esimerkiksi biologian, elämänkatsomustiedon ja filosofian tunneille. Luentojen tarkoituksena on herättää oppilaita pohtimaan monipuolisia kysymyksiä mm. hyvään elämään, eläinten hyvinvointiin, ihmisten vastuuseen ja oikeuksiin sekä eettiseen toimintaan liittyen.

Lisää aiheesta

Tilaa SEYn Kirjekyyhky-uutiskirje