Päivätyökeräyksen järjestäjän ohjeet

Keräysmateriaalin saavuttua

1. Tiedota oppilaille päivätyökeräyksen ajankohdasta ja keräyskohteesta. Tämän jälkeen oppilaat voivat ilmoittaa osallistumisestaan keräykseen. Jaa ennen keräyspäivää kaikille osallistujille työlomakkeet ohjeistuksineen, jotka kopioidaan oppilaitoksessa SEYn lähettämästä esitäytetystä pohjasta. Työlomakkeeseen on hyvä laittaa oppilaitoksen leima, joka todentaa työnantajalle keräyksen aitouden. Oppilaille annetaan ohjeet päivätyökeräysrahojen tilityksestä määräpäivään mennessä oppilaitokselle.

Jokainen päivätyökeräykseen osallistuva koululainen ja opiskelija on vakuutettu tapaturmien varalta vakuutusyhtiö LähiTapiolassa. Vakuutuksen numero on 353-3871530-T.

2. Päivätyökeräyspäivänä oppilas antaa työlomakkeen työnantajalleen, joka täyttää lomakkeen omalta osaltaan. Lomakkeen yläosa jää työnantajalle kuitiksi ja alaosan oppilas palauttaa yhdessä rahojen kanssa oppilaitoksensa päivätyökeräysyhdyshenkilölle.

3. Työnantaja maksaa palkan suoraan oppilaalle tai tilisiirtona SEYn tilille (suositeltu minimikorvaus 15 euroa). Jos työnantaja maksaa suoraan SEYlle, on maksettaessa käytettävä työlomakkeeseen merkittyä koulukohtaista viitenumeroa. Tällöin oppilas palauttaa oppilaitokselleen lomakkeen alaosan, jossa on työnantajan kirjaama merkintä tästä tilimaksusta SEYlle.

HUOM! Jos koulunne haluaa tukea paikallista eläinsuojeluyhdistystä ja on ilmoittautuessa kertonut tämän, täytyy koulun maksaa kaikkien oppilaiden päivätyökeräyspalkkiot kerrallaan. Näin SEY tilittää koulun keräystuotoista 50% kyseiselle eläinsuojeluyhdistykselle. Tällöin työnantaja ei siis voi maksaa yksittäisten oppilaiden palkkioita suoraan SEYlle.

4. Päivätyökeräyksen jälkeen keräyksen yhteyshenkilö kerää osallistujien palauttamat rahat ja vie ne pankkiin. Rahat tilitetään SEYn lahjoitustilille FI97 8000 1901 0617 63, BIC DABAFIHH (Danske Bank). Maksettaessa on käytettävä työlomakkeeseen merkittyä koulukohtaista viitenumeroa.

5. Lukuvuoden lopuksi SEY lähettää keräykseen osallistuvalle koululle tai luokalle kunniakirjan. Huom. Emme voi taata, että kunniakirja ehtii ennen koulun päättäjäisiä. 

Päivätyökeräysohjeet työnantajille

Päivätyökeräyskeräys yhdistää työnantajat ja nuoret hyödyllisellä tavalla. Koululaiset ja opiskelijat voivat näyttää tarmonsa sekä hankkia arvokasta työkokemusta. Työnantajat puolestaan saavat nuorten työpanoksen lisäksi tilaisuuden kertoa omasta alastaan, työstään tai yrityksestään ja markkinoida toimintaansa.
Päivätyökeräykseen on varsin mutkatonta osallistua. Voit sopia keräyspäivästä suoraan koulun tai yksittäisen koululaisen tai opiskelijan kanssa.

Jokainen päivätyökeräykseen osallistuva koululainen ja opiskelija on vakuutettu tapaturmien varalta vakuutusyhtiö LähiTapiolassa. Vakuutuksen numero on 353-3871530-T.

Päivätyökeräyspalkkion minimisuositus on 15 euroa. Päivätyökeräyspalkkiosta ei tarvitse suorittaa ennakonpidätystä eikä maksaa sosiaaliturvamaksua.

 

Työlomake

Keräykseen osallistuvat koululaiset ja opiskelijat saavat työlomakkeen, jonka päällimmäinen osa jää työnantajalle kuitiksi. Lomakkeessa on ohjeet palkkion maksamiseksi.

Päivätyökeräyspalkkio voidaan maksaa suoraan koululaiselle tai opiskelijalle, joka toimittaa rahat kouluunsa. Koulu tilittää rahat eteenpäin SEY Suomen eläinsuojelulle.

Vaihtoehtoisesti työnantajat voivat maksaa palkkion suoraan SEYn tilille FI97 8000 1901 0617 63, BIC DABAFIHH (Danske Bank). Mikäli työnantaja maksaa suoraan SEYn tilille, on maksettaessa käytettävä päivätyökeräyslomakkeeseen merkittyä koulukohtaista viitenumeroa (tarvittaessa sen voi tarkistaa SEYstä, puh. 040 830 1709.) Tällöin oppilas palauttaa koululle vain lomakkeen alaosan, jossa on kuitenkin työnantajan kirjaama merkintä tilimaksusta ja tilitetystä summasta.

HUOM! Jos koulu on päättänyt tukea paikallista eläinsuojeluyhdistystä, täytyy koulun maksaa kaikkien oppilaiden päivätyökeräyspalkkiot kerrallaan. Tällöin työnantaja ei siis voi maksaa yksittäisten oppilaiden palkkioita suoraan SEYlle vaan tilitykset hoidetaan koulun toimesta. Näin SEY tilittää koulun keräystuotoista 50% kyseiselle eläinsuojeluyhdistykselle.


Kaikissa kysymyksissä ja mieltä askarruttavissa asioissa voi ottaa yhteyttä SEYn päivätyökeräysyhdyshenkilöön:
Jarkko Minkovitsch
Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.
p. 040 830 1709

SEY ja eläimet kiittävät tuestanne!

Tilaa SEYn Kirjekyyhky-uutiskirje